กิจกรรมการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 22 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (พอ.สว.)

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

   ทาดาโน อิตัลไทย และสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถเครน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 22 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ของ “มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” (พอ.สว.)

  พร้อมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำงานช่วยรักษาพยาบาล ป้องกันการเจ็บป่วยและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากและฟันให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Share Artical

RELATED

อบรมพนักงานควบคุมรถปั้นจั่นเครนในหลักสูตร 4 ผู้ “ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ยึดเกาะและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” 📌ณ ชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าลาดกระบัง

For more information, please get in touch