กิจกรรมส่งมอบ 🎊ห้องประชุม“ร่วมใจ”🎊โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

    สมาคมผู้ประกอบการรถเครน(PCA) ร่วมกับ บริษัท ทาดาโน อิตัลไทย จำกัด(TADANO) ได้เดินทางไปทำกิจกรรมในการส่งมอบ 🎊ห้องประชุม “ร่วมใจ”🎊

    ซึ่งเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ที่ทางสมาคมผู้ประกอบการรถเครนร่วมกับบริษัท ทาดาโน อิตัลไทย จำกัด ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่ 🏫โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และหมู่บ้านโดยรอบ

    โดยหวังว่าห้องประชุม “ร่วมใจ” นี้จะเป็นสถานที่ทำกิจกรรม การประชุม อบรม ของเด็กนักเรียน ชาวบ้านในชุมชน และเพื่อส่วนรวมในทุกภาคส่วน สามารถมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
Share Artical

RELATED

อบรมพนักงานควบคุมรถปั้นจั่นเครนในหลักสูตร 4 ผู้ “ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ยึดเกาะและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” 📌ณ ชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าลาดกระบัง

For more information, please get in touch