อบรมพนักงานควบคุมรถปั้นจั่นเครนในหลักสูตร 4 ผู้ “ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ยึดเกาะและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” 📌ณ ชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าลาดกระบัง

วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
    ทางสมาคมผู้ประกอบการรถเครน(𝗣𝗖𝗔)ร่วมกับบริษัท ทาดาโน อิตัลไทย จำกัด(𝗧𝗔𝗗𝗔𝗡𝗢) ได้มีการจัดอบรมพนักงานควบคุมรถปั้นจั่นเครนในหลักสูตร 4 ผู้ “ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ยึดเกาะและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น”
📌 ณ. ชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าลาดกระบัง (สำนักงานสหพันธ์ฯ)
Share Artical

RELATED

กิจกรรมส่งมอบความสุขและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนในชนบทที่ห่างไกล 🏫โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ

กิจกรรมส่งมอบ 🎊ห้องประชุม“ร่วมใจ”🎊โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

For more information, please get in touch