NEWS & EVENT

NEWS AND EVENTS

อบรมพนักงานควบคุมรถปั้นจั่นเครนในหลักสูตร 4 ผู้ “ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ยึดเกาะและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” 📌ณ ชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าลาดกระบัง